Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Trước khi trăng tròn, trước khi tình cảm này trở thành tình yêu

Đánh thức những cảm xúc này


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

出す

だす

Lấy ra

からだ

Cơ thể, thân thể

まえ

trước, trước khi

くに

Đất nước,quốc gia

一つ

ひとつ

Một cái

こころ

Trái tim,tấm lòng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

落ち

おち

slip, omission; outcome, final result, the end; punch line (of a joke)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

迷路

めいろ

Mê lộ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

後悔

こうかい

Hối tiếc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

月が満ちる前に (Trước lúc trăng tròn)

Tên Romaji: Tsuki ga michiru maeni

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Fuki Commune月が満ちる前に

Trước lúc trăng tròn

Dễ
1054

VIDEO LIÊN QUAN