Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Ta cố gắng đến mức nào mới đủ

Ta đang làm điều ấy vì ai?


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ひと

Người, con người

いま

Bây giờ, hiện tại

Tay

無い

ない

Không có, không

だれ

Ai, người nào

一番

いちばん

Nhất, số một

大事

だいじ

Quan trọng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

looking, viewing

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

揺らぐ

ゆらぐ

Dao đông, không vững

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だらけ

だらけ

Ngụ ý có cái gì đó sai lầm như..., tiêu cực

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

ウルトラソウル (Tinh thần tuyệt đỉnh)

Tên Romaji: Ultra Soul

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Kim Jaejoongウルトラソウル

Tinh thần tuyệt đỉnh

TB
274

VIDEO LIÊN QUAN