Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

tập hợp mọi ước mơ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

地図

ちず

Bản đồ

はこ

Cái hộp

だれ

Ai, người nào

ポケット

ポケット

Cái túi

行く

いく

Đi

話す

はなす

Nói chuyện

よる

Buổi tối,ban đêm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

伝説

でんせつ

Truyền thống, văn hóa dân gian, huyền thoại

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

過剰

かじょう

Vượt quá,quá,thừa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

てき

Của

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

We are! - One Piece (Chúng ta!)

Tên Romaji: We are!

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Hiroshi KitadaniWe are! - One Piece

Chúng ta!

TB
1225

VIDEO LIÊN QUAN