Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Giáng sinh vui vẻ

Chúc tất cả mọi người


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

来る

くる

Đến

さあ

さあ

Vậy thì, nào

みんな

みんな

Tất cả,Mọi người

楽しい

たのしい

Vui vẻ

お祝い

おいわい

Chúc mừng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

跪く

ひざまずく

Quì xuống

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

We wish you a merry christmas (We wish you a merry christmas)

Tên Romaji: We wish you a merry christmas

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

VIDEO LIÊN QUAN