Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

YOUNG MAN, hãy vút cao lên nào

YOUNG MAN, giờ hãy cất đôi cánh bay lên đi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いま

Bây giờ, hiện tại

言う

いう

Nói

きみ

Em, anh, bạn...

元気

げんき

khỏe mạnh

若い

わかい

Trẻ

あし

Chân

なん・なに

Những gì, cái gì

見える

みえる

Nhìn thấy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

悩む

なやむ

Lo lắng, băn khoăn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

行く先

ゆくさき

Nơi đến; hướng đi;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

おれ

Tao,tôi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Y.M.C.A (Y.M.C.A)

Tên Romaji: Y.M.C.A

TB

GENERATIONS from EXILE TRIBE, hay còn được biết đến với tên ngắn gọn hơn là GENERATIONS. Nhóm nằm trong đại gia đình LDH.

GENERATIONS bao gồm 7 thành viên. Nhóm ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2012.

Xem thêm

Ca sĩ GENERATIONS from EXILE TRIBE



Always with you

Luôn bên bạn

TB
2802

Bầu trời

TB
1641

ALL FOR YOU

ALL FOR YOU

Dễ
1192

PAGES

PAGES

TB
497

VIDEO LIÊN QUAN