Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

YOUNG MAN, hãy vút cao lên nào

YOUNG MAN, giờ hãy cất đôi cánh bay lên đi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

若い

わかい

Trẻ

あし

Chân

なん・なに

Những gì, cái gì

いま

Bây giờ, hiện tại

言う

いう

Nói

きみ

Em, anh, bạn...

元気

げんき

khỏe mạnh

思う

おもう

Nghĩ ,suy nghĩ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

聞こえ

きこえ

danh tiếng; thanh danh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

行く先

ゆくさき

Nơi đến; hướng đi;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

おれ

Tao,tôi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Y.M.C.A (Y.M.C.A)

Tên Romaji: Y.M.C.A

TB

GENERATIONS from EXILE TRIBE, hay còn được biết đến với tên ngắn gọn hơn là GENERATIONS. Nhóm nằm trong đại gia đình LDH.

GENERATIONS bao gồm 7 thành viên. Nhóm ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2012.

Xem thêm

Ca sĩ GENERATIONS from EXILE TRIBEAlways with you

Luôn bên bạn

TB
2427

Bầu trời

TB
619

ALL FOR YOU

ALL FOR YOU

Dễ
923

PAGES

PAGES

TB
379

VIDEO LIÊN QUAN