Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Cứ vui đi chuẩn quá làm chi

Thú vị ghê dù chẳng đúng gì


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だれ

Ai, người nào

Ngày ,mặt trời

もの

もの

vật

など

など

Nào là

楽しい

たのしい

Vui vẻ

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

いる

いる

ở, tồn tại

はなし

Nói chuyện,câu chuyện

ない

ない

không có

出す

だす

Lấy ra

走る

はしる

Chạy

みち

Con đường

やる

やる

Làm

いま

Bây giờ, hiện tại

あめ

Mưa

返す

かえす

Trả lại

いつ

いつ

Khi nào

立つ

たつ

Đứng dậy

Với

まで

まで

cho tới

も

Cũng

話す

はなす

Nói chuyện

青い

あおい

Màu xanh

読む

よむ

Đọc

ある

ある

そら

Bầu trời

高い

たかい

Cao ,mắc

ひと

Người, con người

今日

きょう

Hôm nay, ngày nay

やま

Núi

マエ

phía trước

見える

みえる

Nhìn thấy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

でも

でも

Nhưng, tuy nhiên, cho dù, ngay cả

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

掘る

ほる

Đào ,xắn ,bươi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

振り返る

ふりかえる

Ngoảnh lại, nhìn lại

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

やってみよう (Cứ thử đi)

Tên Romaji: Yattemiyou

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Wanimaともに

Cùng nhau

Khó
1279

やってみよう

Cứ thử đi

TB
2282

VIDEO LIÊN QUAN