KHO VIDEO

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.


ヒカレ

Hikare

Độ khó:
751

カブトムシ

Bọ hung

Độ khó:
675

経常収支 1兆9519億...

NB thặng dư xuất khẩ...

Độ khó:
659

東芝とWD極秘トップ会...

Western Digital và T...

Độ khó:
587

Fall In Love

Fall In Love

Độ khó:
1101

旅立ち

Khởi hành

Độ khó:
670

どんな時も

Bất cứ lúc nào

Độ khó:
991

東京五輪の地方費用負...

Kinh phí Olympic 202...

Độ khó:
802

タッタ

Chỉ vậy thôi

Độ khó:
616

ありがとう

Cảm ơn

Độ khó:
1122

ともに

Cùng nhau

Độ khó:
864

やってみよう

Cứ thử đi

Độ khó:
1444

vivi

vivi

Độ khó:
1016

Ola!

Ola!

Độ khó:
797

いのちの理由

Lí do của sự sống

Độ khó:
3552