KHO VIDEO

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.


Độ khó: 08/08/16 04:30
Music
つけまつける

Gắn mi giả

Độ khó: 08/05/16 04:32
Music
だんご大家族

Đại gia đình bánh ba...

Độ khó: 08/03/16 04:04
Music
紅蓮

Hồng liên

Độ khó: 07/27/16 4:16
Music
涙そうそう

Nước mắt tuôn rơi

Độ khó: 07/25/16 3:48
Music
ミルキーウェイ

Giải ngân hà trong m...

Độ khó: 07/24/16 03:47
Music
風の記憶

Ký ức của gió

Độ khó: 07/23/16 05:40
Music
Best Friend

Người bạn tốt

Độ khó: 07/19/16 01:30
Music
ずっとずっとトモダチ

Mãi mãi là bạn của n...

Độ khó: 07/18/16 05:30
Music
明日はきっといい日になる

Ngày mai sẽ là ngày...

Độ khó: 07/18/16 01:33
Music
虹色

Sắc cầu vồng

Độ khó: 07/17/16 04:25
Music
ありがとう

Lời cảm ơn

Độ khó: 07/17/16 02:31
Culture
しばわんこの和の心 (Ep4)

Tinh thần Nhật Bản...

Độ khó: 07/11/16 05:55
Music
ボクノート

Boku noto

Độ khó: 07/08/16 04:23
Music
Độ khó: 07/06/16 04:18
Music
光るなら

Nếu chúng ta tỏa sán...

Độ khó: 07/04/16 03:44
Music
遠い道の先で

Phía trước con đường...

Độ khó: 07/03/16 04:29
Music
Độ khó: 07/02/16 02:09
Culture
柴わんこの和の心 Ep3

Tinh thần Nhật Bản c...