Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

こんなに

[ こんなに ]

Như vậy ,như thế này


今もこんなに好きでいるのに 

Dù hiện giờ anh yêu em nhiêu như thế này

奇跡

こんなにか細く 折れそうな

Những chỗ tưởng chừng như mảnh mai và sắp bị gãy dập

未来

こんなに変われた私も

Và chính bản thân em cũng đã thay đổi đến mức như thế này

あなたへ贈る歌

こんなに苦しくて

Em đau khổ như thế này

大好きでした

君と出会いこんなに

Gặp anh, chính điều đó

卒業までに伝えたいこと