Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

そのあと

[ そのあと ]

Sau đó


「大丈夫です」と 怪訝そうに断られたそのあと

Nhưng họ đã từ chối tôi và nói với giọng nghi ngờ rằng “Tôi không sao”

明日はきっといい日になる