Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

ポッカリ

[ ポッカリ ]

Hổng, trống trải


心の中にも ポッカリ空席が出来たまんま

Trong trái tim tôi luôn cảm thấy trống trải

明日はきっといい日になる