Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

今朝

[ けさ ]

Sáng nay


今朝もバスは遅れ気味

つよくなりたい