Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ よる ]

Buổi tối, đêm


いくつもの 夜を越えて

Dù có bao nhiêu đêm trôi qua

愛唄