Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

思い通り

[ おもいどおり ]

Đúng theo như suy nghĩ


思い通りの 人生じゃないとしても

Cho dù cuộc sống không như những gì chúng ta muốn

明日はきっといい日になる

すべては思い通り

Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc

Sun