Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

押し寄せる

[ おしよせる ]

Bao vây


闇が押し寄せる

bóng tối đang bủa vây

つよくなりたい