Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

持つ

[ もつ ]

Cầm ,nắm


傘も持たずに 立ち尽くす日もある

Mà sẽ có ngày ta đứng yên dưới cơn mưa ấy mà không mang theo ô

明日はきっといい日になる

希望を持たせた日 それを恨んだ日

Ngày mà ông đem hi vọng đến cho bà, ngày mà bà trách ông vì điều ấy.

日々

誰もが持ってる哀しみや孤独 癒してもらえる場所探している

Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một chốn để xoa dịu những nồi buồn và sự cô đơn luôn đem theo trong lòng.

Love in the ice

それぞれ悩みを持って

ôm từng phiền muộn

友達の唄

誰もが持ってる哀しみや孤独 癒してもらえる場所探している

Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một chốn để xoa dịu những nồi buồn và sự cô đơn luôn đem theo trong lòng.

Love in the ice