Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ さい ]

Tuổi


42歳になったとき

Khi bước sang tuổi 42,

The Power of Curiosity

私の長男は 現在6歳です

Con trai tôi năm nay 6 tuổi

Life balance

歳をとって 声が枯れて

Dù sau này anh có già đi và không giữ được giọng hát này nữa

愛唄

9歳だった私に母は

The story that's called "me"

20歳未満であっても 投票できるような

Don't decide the limits of children