Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

死ぬ

[ しぬ ]

Chết


死ぬまで

cho đến lúc chết đi

Wherever you are

このまま腕の中で死んだら

Nếu cứ thế này trong vòng tay tôi bé sẽ ra đi mất,

Life balance

死ぬまで Stay with me

Wherever you are

今日の僕らは死んでしまうさ

vivi