Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ ほたる ]

Con đom đóm


蛍の光、君の声 

Ánh sáng đom đóm, giọng nói của em 

蛍のよう それはあなたを

花かがり