Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ だれ ]

Ai, người nào


誰もがいつしか時間の旅終えて

Ai cũng sẽ có lúc dừng chân trên hành trình thời gian

大切にするよ

誰も触われない 二人だけの国

Một thế giới cho hai người không ai khác có thể chạm tới

ロビンソン

誰も消せない 心のアルバム

Không một ai có thể xóa được cuốn album trong trái tim anh

誰を思ってるんだろう

Và anh đang nhớ đến ai?

First love

ねえ、だれが来るの

Này, ai đến vậy?

柴わんこの和の心 Ep2