Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

譲り合う

[ ゆずりあう ]

Nhường, nhượng bộ


一つ空いた席を譲り合い笑ってる

Họ cười và nhường nhau 1 chiếc ghế trống

明日はきっといい日になる