Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

譲る

[ ゆずる ]

Nhường, nhượng bộ, bàn giao


ゆずれないもの

君がいるから

Download